ICT v životě školy

Rubrika: iRobot

Tajný kód – dělitelnost 🔒🤖🔓

Tentokrát jsme se pustili s iRobotem do matematiky s žáky 6. ročníku ZŠ.

Cílem hodiny bylo procvičit znaky dělitelnosti čísel dvěma a třemi, následně pak vyvodit znaky dělitelnosti šesti. Žáci po úvodním seznámení s robotem🤖 dostali pracovní list, podložku, karty s čísly, iRobota a tablet k programování.

Pracovní list i karty si můžete stáhnout v záložce Ke stažení.

Úkolem bylo pomoci robotovi najít mezi zadanými čísly tajný kód ke startu rakety.

Žáci nejprve libovolně rozmístili karty do podložky a jejich pozici zapsali do pracovního listu.

Společně vyhledali čísla dělitelná dvěma a třemi. Pastelkami pak označili žlutě čísla dělitelná 2, modře 3. Čísla vypsali vzestupně. Dalším úkolem bylo nalézt a vypsat čísla, která označili žlutě i modře zároveň.

Tato čísla označili zeleně a naprogramovali robota tak, aby přes ně postupně přejel, zastavil se na nich a zasvítil zeleně.

Někteří žáci snadno zjistili, co mají tato čísla společného, tedy, že jsou dělitelná šesti. Někteří k tomuto zjištění potřebovali trochu navést.

Rychlejší skupiny pak stihly i doplňkové úkoly nebo si vyzkoušet naprogramovat robota ve druhé úrovni pomocí slovních bloků.

Už se těším, s čím nám iRobot pomůže příště 😁

IRobot Root volá domů🌍🤖🌚

Pro úvodní hodinu kódování s iRobot Root jsem využila připravený tutoriál na stránkách https://code.irobot.com. Cílem hodiny bylo seznámit se s programováním robota a vyzkoušet si jej v praxi.

V první části hodiny si žáci prošli připravený kurz Level 1 Coding Basics, aktivita jim zabrala zhruba 15 min. Každý žák pracoval svým tempem a v případě potíží se mohl obrátit o pomoc na mě nebo spolužáky.

Pro začátek jsme zvolili první úroveň programování v ikonových blocích. Robota lze libovolně programovat ve třech úrovních: ikonové bloky, slovní bloky, Python.

Ve druhé části hodiny žáci vytvořili dvojice a v praxi si s robotem vyzkoušeli to, co se naučili v kurzu.

Jeden žák pomocí samolepek vytvořil úkol, vyznačil trasu, start, cíl a překážky. Druhý žák naprogramoval robota tak, aby bezpečně dorazil do cíle. Následně si úlohy prohodili.

Pokud základní úkol zvládli, měli vyzkoušet další aktivity z kurzu, jako například spuštění události pomocí stisku tlačítek na robotovi, či jeho nárazníků nebo rozsvícení robota vybranou barvou na daném poli.

Příští hodinu se pustíme do kreslení základních geometrických tvarů 📐⏹️⭕a písmen 🖍️🅰️😊

A vyzkoušíme i programování pomocí slovních bloků.

Píše, svítí, hraje, bliká, ve třídě si snadno zvyká 👩‍🏫🤖🏫

Na robotické hračky jsou už naši žáci zvyklí, a tak jsme nového robota iRobot Root rovnou zapojili do matematiky. Cílem hodiny bylo procvičit zlomky a desetinná čísla.

Po krátké ukázce, jak se robot ovládá, jsme se pustili do práce. Programovací prostředí je velmi intuitivní.

Pro zadání jsme použili podložky pro bee-boty, do kterých jsem připravila trojice karet (zlomek, výseč a desetinné číslo se stejnou hodnotou).

Žáci měli za úkol ve skupinách postupně nalézt všechny trojice, zapsat je do sešitu a naprogramovat robota v blokovém programu tak, aby při své cestě zastavil na každé ze tří karet, které znázorňují stejnou hodnotu.

Zapsanou trojici karet mohli žáci z podložky pro lepší přehlednost následně vyndat a pokračovat bez nich.

Hra obsahuje 20 karet, které si můžete stáhnout a vytisknout. Záměrně je zde číslo 0,5 jen jednou, i když patří do dvou trojic. Uhodnete které to jsou? 😉

Kdo byl v hodině hotový s úkolem dříve, mohl si vyzkoušet, jak se s iRobotem, díky vestavěnému magnetu, kreslí na tabuli. A protože máme matematiku, zkusili jsme geometrické obrazce. 📐⏹️😁

Ve třídě je jako doma, zkusíme s ním učit znova!🤖

© 2024 Monika Lekovská

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑