ICT v životě školy

Měsíc: Květen 2023

Tajný kód – dělitelnost 🔒🤖🔓

Tentokrát jsme se pustili s iRobotem do matematiky s žáky 6. ročníku ZŠ.

Cílem hodiny bylo procvičit znaky dělitelnosti čísel dvěma a třemi, následně pak vyvodit znaky dělitelnosti šesti. Žáci po úvodním seznámení s robotem🤖 dostali pracovní list, podložku, karty s čísly, iRobota a tablet k programování.

Pracovní list i karty si můžete stáhnout v záložce Ke stažení.

Úkolem bylo pomoci robotovi najít mezi zadanými čísly tajný kód ke startu rakety.

Žáci nejprve libovolně rozmístili karty do podložky a jejich pozici zapsali do pracovního listu.

Společně vyhledali čísla dělitelná dvěma a třemi. Pastelkami pak označili žlutě čísla dělitelná 2, modře 3. Čísla vypsali vzestupně. Dalším úkolem bylo nalézt a vypsat čísla, která označili žlutě i modře zároveň.

Tato čísla označili zeleně a naprogramovali robota tak, aby přes ně postupně přejel, zastavil se na nich a zasvítil zeleně.

Někteří žáci snadno zjistili, co mají tato čísla společného, tedy, že jsou dělitelná šesti. Někteří k tomuto zjištění potřebovali trochu navést.

Rychlejší skupiny pak stihly i doplňkové úkoly nebo si vyzkoušet naprogramovat robota ve druhé úrovni pomocí slovních bloků.

Už se těším, s čím nám iRobot pomůže příště 😁

Taxi, taxi 🚕

V této lekci se mají žáci naučit ovládat autíčko pomocí blokového programování. Lekce opět začíná příběhem, kdy Leovi ujede autobus a on neví, jak se do muzea dostat včas. Naštěstí má nás, abychom mu pomohli 😊

Sestavení modelu podle návrhu je celkem rychlé, přesto pro tuto lekci, pokud máte tu možnost, doporučuji vyčlenit dvě vyučovací hodiny, protože následné ladění programu je pro žáky časově náročnějším úkolem.

Základní program učí čáky odhadnout a naprogramovat jízdu rovně, dále pak zatáčet. U jízdy rovně lze zvolit různé způsoby (cm, rotace, sekundy,..) Pro zjednodušení je vhodné se domluvit, jaké jednotky v základu použijeme. Pokud žákům zbyde čas, mohou vyzkoušet i ostatní.

U zatáčení je potřeba ladit obě hodnoty, jak sílu otáčení, tak délku, po kterou bude otáčení prováděno. Opět mohou žáci zvolit různé způsoby (rotace, sekundy, stupně). V praxi se mi s mladšími žáky nejvíce osvědčilo zadání v sekundách, kdy zadávají jak prudce a jak dlouho bude model zatáčet.

K modelu taxi žáci staví ještě zastávku a muzeum dle vlastní fantazie. Zde je potřeba pohlídat čas, aby v hodině stihli stavbu i programování.

Délku a složitost cesty si žáci volí samostatně, podle svých dovedností.

Do cesty mohou přidat i různé překážky.

Pokud mají žáci více času, mohou se více věnovat stavbě muzea, z čehož vznikly opravdu úžasné modely.

Lekci můžete zjednodušit předem zadanou kratší cestou, nebo naopak rozšířit, třeba tím, že přidáte další muzeum, překážky, prodloužíte trasu a pod.

Zde si žák sám naprogramoval taxi tak, aby si po startu náhodně zvolilo jednu ze dvou různých cest. Prý jedno muzeum je málo 🙂

I samotné taxíky si žáci často a rádi vylepšovali dle vlastních představ.

U sportovních variant byli žáci trochu zklamaní, že maximální rychlost je 100%. Určitě by přivítali jízdu smykem, ale bohužel i při zadání vyšších čísel nelze maximální rychlost násobit. Pro učitele možná dobře 😉

Tak hurá na cestu! 🚕😁🏛️

IRobot Root volá domů🌍🤖🌚

Pro úvodní hodinu kódování s iRobot Root jsem využila připravený tutoriál na stránkách https://code.irobot.com. Cílem hodiny bylo seznámit se s programováním robota a vyzkoušet si jej v praxi.

V první části hodiny si žáci prošli připravený kurz Level 1 Coding Basics, aktivita jim zabrala zhruba 15 min. Každý žák pracoval svým tempem a v případě potíží se mohl obrátit o pomoc na mě nebo spolužáky.

Pro začátek jsme zvolili první úroveň programování v ikonových blocích. Robota lze libovolně programovat ve třech úrovních: ikonové bloky, slovní bloky, Python.

Ve druhé části hodiny žáci vytvořili dvojice a v praxi si s robotem vyzkoušeli to, co se naučili v kurzu.

Jeden žák pomocí samolepek vytvořil úkol, vyznačil trasu, start, cíl a překážky. Druhý žák naprogramoval robota tak, aby bezpečně dorazil do cíle. Následně si úlohy prohodili.

Pokud základní úkol zvládli, měli vyzkoušet další aktivity z kurzu, jako například spuštění události pomocí stisku tlačítek na robotovi, či jeho nárazníků nebo rozsvícení robota vybranou barvou na daném poli.

Příští hodinu se pustíme do kreslení základních geometrických tvarů 📐⏹️⭕a písmen 🖍️🅰️😊

A vyzkoušíme i programování pomocí slovních bloků.

© 2024 Monika Lekovská

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑