ICT v životě školy

Rubrika: Lego Spike (Strana 1 z 2)

Hop sem, hop tam 🐇🥚🌷

Velikonoční zajíček nemusí být jen čokoládový, my jsme si ho letos postavili z lega. Jednoduššího ze stavebnice spike Essential a trochu náročnějšího ze stavebnice Spike Pime.

Jednoduššího zajíčka postavíte celkem snadno podle videa.

I následné programování byla hračka.

Dost prostoru tak zbylo i na různá vylepšení, jako např. využití barevného senzoru, díky němuž zajíček rozeznal mrkev od zelí😉.

Sestavit zajíce ze Spike Prime bylo už trochu náročnější. Stavba modelu nám zabrala celou hodinu.

Postupovali jsme opět podle videa a k tomu jsem dětem přichystala i nápovědu v programu Sway

Rozestavěné modely jsme si nechali připravené na druhou hodinu.

Programování jsme začali podle nápovědy a pak už si vymýšlel různá vylepšení každý sám.

Zkusit můžete třeba i zaječí závody😁🐇.

Přejeme veselé LEGO Velikonoce! 🌷🐇🐣

Veselé a hravé LEGO Vánoce 🎄🎶

K vánočnímu času patří nejen dárky a oslavy, ale také udržování vánočních tradic, jako je zdobení stromečku nebo zpívání koled. My jsme přidali ještě kreativitu a vzdělávání a originálním hrajícím lego stromečkem podpořili vánoční náladu.

Do projektu jsme se pustili s menšími i většími žáky, kteří využili stavebnice, které už dobře znají. Různé stromečky jsme tak vytvořili ze stavebnic Lego Education Spike Essential a Spike Prime.

Prvním krokem bylo plánování.
Pro inspiraci jsme si pustili video na Youtube: Lego Spike Prime Christmas Tree (youtube.com)


Žáci dostali za úkol ve dvojicích vymyslet, jak by měl jejich vánoční stromeček vypadat. Diskutovali o různých nápadech a zkoušeli najít dílky, které by se jim ke stavbě hodily. Učili se tak zároveň komunikovat a spolupracovat.

Po plánování přišla na řadu stavba základny. Žáci využili různé prvky stavebnice k vytvoření stabilní a pevné podpory pro svůj stromeček, na ni umístili motor jako podstavu, na kterou pak stavěli vlastní verzi stromečku.

Tato fáze byla plná kreativity. Žáci si vybírali různé barevné a tvarové prvky, které sloužily jako ozdoby pro jejich stromeček. Každý žák měl možnost vyjádřit svou osobní kreativitu a přispět k celkovému designu. Jednou z nejzajímavějších částí stavby bylo zapojení dalších senzorů, světla, pohybu a hudby.

Mladší žáci se pustili do stavby se stavebnicí Spike Essential, která obsahuje jiné dílky než Spike Prime, který byl použitý v úvodním videu. Museli tak ještě víc zapojit svou představivost a kreativitu. Měli možnost připojit jen dva senzory, nejčastěji použili motor pro otáčení stromečku a světelnou mřížku na rozsvícení.

Programování hudby bylo z videa hůře čitelné, proto jsem žákům bloky přepsala do souboru a nasdílela přes Teams. Po zadání správných not se přehrála koleda We Wish You a Merry Christmas.

Pokud bloky hudby v aplikaci nevidíte, je třeba je přidat vlevo dole u rozšíření. Stačí kliknout na tlačítko rozšíření a vybrat hudbu. Viz. obrázek.

U stavebnice Essential jsme přidali hudbu, kterou vydává zařízení. U Prime lze kromě hudby využít i zvuk, který vydává přímo hub, případně spojit obojí.

Na závěr každá skupina prezentovala svůj unikátní vánoční stromeček, vysvětlila, jaké myšlenky a inspirace je vedly, a co se naučili během celého projektu.

Přejeme šťastné a kreativní Vánoce🎄

Zahrajme si minigolf🏌️‍♂️⛳

Minigolf je oblíbená letní hra a můžete se do něj pustit i s lego stavebnicí😁
Lekce Minigolf z Bláznivých karnevalových her vás nejen pobaví, ale zároveň také hodně naučí o pohybu, rychlosti a síle.

Základní model podle návodu v lekci je rychlý a jednoduchý, proto se můžete déle soustředit na programování a různé změny dráhy.

Překážek lze vymyslet opravdu hodně. Zkusit můžete třeba vodní příkop, kopeček či zatáčku. Stále zbývá spousta dílků i na vylepšení okolí dráhy, v golfovém parku se určitě bude líbit jezírko či lavička.

Se změnou dráhy je samozřejmě potřeba upravit i program tak, aby míček zůstal v cíli. Síla úderu nesmí být ani moc malá, ale ani velká, aby se míček neodrazil.

A co zkusit třeba retardér, jako na přechodu před školou?

Když je ale překážek mnoho, jak dostat míček až do jamky, aby cestou neztratil potřebnou rychlost?

Zajímavým řešením je například zatížení ramene.

Máte ještě čas? Zkuste přidat publikum a potlesk, když se úder povede 👏

Namluvit můžete i různé vtipné sportovní komentáře a zvuky, nebo prostě jen přidat hudbu.

A nezapomeňte si nakonec vyzkoušet skvělá hřiště všech ostatních kamarádů😎

Určitě si užijete spoustu zábavy!🏌️‍♂️🌞

Taxi, taxi 🚕

V této lekci se mají žáci naučit ovládat autíčko pomocí blokového programování. Lekce opět začíná příběhem, kdy Leovi ujede autobus a on neví, jak se do muzea dostat včas. Naštěstí má nás, abychom mu pomohli 😊

Sestavení modelu podle návrhu je celkem rychlé, přesto pro tuto lekci, pokud máte tu možnost, doporučuji vyčlenit dvě vyučovací hodiny, protože následné ladění programu je pro žáky časově náročnějším úkolem.

Základní program učí čáky odhadnout a naprogramovat jízdu rovně, dále pak zatáčet. U jízdy rovně lze zvolit různé způsoby (cm, rotace, sekundy,..) Pro zjednodušení je vhodné se domluvit, jaké jednotky v základu použijeme. Pokud žákům zbyde čas, mohou vyzkoušet i ostatní.

U zatáčení je potřeba ladit obě hodnoty, jak sílu otáčení, tak délku, po kterou bude otáčení prováděno. Opět mohou žáci zvolit různé způsoby (rotace, sekundy, stupně). V praxi se mi s mladšími žáky nejvíce osvědčilo zadání v sekundách, kdy zadávají jak prudce a jak dlouho bude model zatáčet.

K modelu taxi žáci staví ještě zastávku a muzeum dle vlastní fantazie. Zde je potřeba pohlídat čas, aby v hodině stihli stavbu i programování.

Délku a složitost cesty si žáci volí samostatně, podle svých dovedností.

Do cesty mohou přidat i různé překážky.

Pokud mají žáci více času, mohou se více věnovat stavbě muzea, z čehož vznikly opravdu úžasné modely.

Lekci můžete zjednodušit předem zadanou kratší cestou, nebo naopak rozšířit, třeba tím, že přidáte další muzeum, překážky, prodloužíte trasu a pod.

Zde si žák sám naprogramoval taxi tak, aby si po startu náhodně zvolilo jednu ze dvou různých cest. Prý jedno muzeum je málo 🙂

I samotné taxíky si žáci často a rádi vylepšovali dle vlastních představ.

U sportovních variant byli žáci trochu zklamaní, že maximální rychlost je 100%. Určitě by přivítali jízdu smykem, ale bohužel i při zadání vyšších čísel nelze maximální rychlost násobit. Pro učitele možná dobře 😉

Tak hurá na cestu! 🚕😁🏛️

Výprava na safari 🦒🐘🐃

Aplikace LEGO® Education SPIKE™ App 3 přinesla kromě funkčních novinek, jako např. rychlejší připojení k Spike Prime Hubu, vylepšený firmware pro Spike Prime, či zjednodušení motorických a pohybových bloků, také nová témata a lekce s připravenými hodinami. V aplikaci je najdete v sekci Unit Plans, metodiku k nim pak na stránkách education.lego.com.

Skvělé na tom je, že je můžete snadno propojit ve smysluplné celky a využít například pro projektovou výuku.

Já jsem s žáky propojila tři lekce na téma, které jsem nazvala Safari.

Využila jsem Chování zvířat 🐃 (Animal Behavior) z Unit Plans Zvířata a jejich prostředí (Animals and their Environments), Biotopy🦒(Habitats) z Věda v přírodě a náš každodenní život (Science in Nature and Our Daily Life) a Stavba těla zvířat 🐘(Animal Structures) z Vědeckých souvislostí (Science Connections).

Metodiku k nim najdete kliknutím na výše uvedené odkazy.

V úvodu hodiny jsme si povídali o zvířatech, která na safari mohou potkat. Při přípravě řízené diskuze jsem využila metodiku ze všech tří lekcí. Ve skupinách si pak žáci vybrali lekci, která se jim líbila nejvíce.

Společným znakem lekcí je, že žáci staví model bez podrobného popisu, jen podle obrázku. Mohou tak naplno využít svou kreativitu a rozvíjet schopnost domluvit se v týmu na výsledném vzhledu a technickém řešení.

Výsledné modely byly velmi různorodé, nechybělo ani propracované okolí a programové vychytávky. Někteří se v zápalu tvorby od tématu malinko odklonili, ale o to tvořivější jejich modely byly😊

Velmi inspirativní byl i závěr hodiny, kdy jednotlivé skupiny své originální projekty představovaly ostatním.

Když nemáte opici 🐒, dejte tam psa 🐕:)

Bude-li nás víc, nebudeme se bát ve stádu nic 🐂🐃🐂😁

V tomto projektu jsme se věnovali přirozenému chování zvířat. Povídali jsme si o domácích mazlíčcích, které jsme stavěli minule a nově o volně žijících zvířatech. K tomu se nám výborně hodila lekce o chování zvířat.

Marie pozoruje stádo buvolů a zajímá ji jak žijí.

V této lekci žáci postavili model afrického vodního buvola. Tentokrát ale v lekci nebyl podrobný návod. Se stavbou pomohly jen obrázky, přičemž fantazii se meze nekladly.

V reálném světě zvířata používají své smysly k tomu, aby zachytili kořist nebo naopak nebezpečí. V modelu této lekce naši buvoli k detekci predátorů používali zrak a jako oči jim posloužil senzor barev.

Žáci postavili z barevných kostek různá zvířata a potom naprogramovali buvola, aby je rozeznával. Predátoři měli přiřazeny jednotlivé barvy a stejně tak i býložravci. Buvol podle barvy vydal stádu buď varovný, nebo uklidňující signál.

Protože jsme v základu použili jen jeden senzor, mohli jsme přidat ještě další komponentu, např. světelnou mřížku, nebo motor a model vylepšit. Vznikl tak třeba buvol s vrtulkou na zádech, jako ocásek, odhánějící dotěrný hmyz 😁

Celé stádo buvolů bylo velmi různorodé a legrační. Každá skupina vytvořila originálního buvola i predátory a stejně tak i programová řešení.

Robotika i přírodní vědy ladí skvěle dohromady 😉🤖🌳🐂

Sedni, lehni, pac🐶kostička🦴

V projektových dnech na téma „pohyb“ jsme si vyzkoušeli postavit a naprogramovat „živého pejska“, který je opravdu dobře vycvičený 🐕🐕‍🦺🦮

Povely sedni, lehni, pac a štěkej zvládl na jedničku. A jak jsme na to šli?

Nejprve jsme si postavili model. Protože se nejedná o model z aplikace, vytvořila jsem si vlastní foto postup v aplikaci Sway (k vidění pod odkazem).

Žáci už mají s programováním lego modelů základní zkušenosti, proto jsem je v začátku práce nechala ve skupině samostatně zkoušet, jak program sestavit tak, aby jejich pejsek poslouchal stejně, jako můj ukázkový model.

Někteří pohyb motoru ladili pomocí počtu otáček, jiní zkusili stupně, cm, či čas.

Při ladění byly případné chyby ihned vidět, občas upadla nějaká ta končetina 😉, motor se otáčel na druhou stranu, či příliš rychle.

Jednotlivá žákovská řešení jsme si společně prošli v závěru hodiny. Ocenili jsme kreativitu i lego doplňky (kostičku, mističku, zahradu,…)

Projektový den s pejskem byl opravdu veselý, a protože se žákům moc líbil, domluvili jsme se rovnou na dalším🤩

Těšíme se na další zvířátkový den 🐂🐃🐂😁

Nebojte se 👻, nekousne 🎃

Na Halloween jsme se s Lego Spike inspirovali u Isogawa, video najdete zde:

https://youtu.be/0R6a4lATJK4

Žáci tentokrát neměli k dispozici podrobný návod v aplikaci Spike, ale zkusili si postavit model jen podle videa, s již hotovým projektem. Vzhledem k tomu, že už měli se stavěním dost zkušeností z předchozích lekcí, nebyl to pro ně žádný problém. Za pár minut tak základní model dýně i s programem zvládli všichni.

Zbylo dost času také na rozšíření a vylepšení dle vlastní fantazie. Všechny dýně nakonec vydávaly různé strašidelné zvuky, otvíraly zubatou pusu, nebo odlišně reagovaly na barevné podněty. Někteří se pustili i do rozšíření pomocí sady Lego Spike Prime. Využít tak mohli víc než 2 porty k připojení různých senzorů.

Halloweenské stavění jsme si opravdu užili 😀🎃👻

Dnes to pořádně roztočíme🎡

V další lekci jsme se opět vrátili do lunaparku, abychom zjistili, jak se zároveň točit na kolotoči a poslouchat veselou hudbu.

U tohoto typu kolotoče použijeme oba motory, takže jízda bude opravdu závratná. Snad se Sofii s Leem neudělá kapánek špatně 😉

Lekce žáky opět postupně provede postupem, jak použít obálky tak, aby jednotlivé příkazy běžely současně. Snadno tak zjistí, že mohou spouštět více bloků paralelně.

Když nám kolotoč hezky běží, je čas zkoumat a vylepšovat. Jak přimět sedadla, aby se otáčela v různých směrech? Kolik kamarádů se může točit současně? Které další bloky můžu použít a vylepšit tak svůj model? …

Program i samotnou stavbu jsme dále rozvíjeli dle vlastní fantazie. A že o roztodivné konstrukce, točící se pasažéry i pestrou hudbu nebylo nouze.

Při nejvyšší rychlosti to občas zmítalo kolotočem tak, že někteří pasažéři i části odlétali k až k sousedům. Ale jak jinak, než experimentováním se seznámit se základními fyzikálními zákony, příčinou a následkem?😁

Na závěr jsme si společně všechny modely prošli. Autoři se pochlubili svými originálními nápady, aby ostatní inspirovali v jejich budoucí tvorbě.

Příště se pustíme do objevování dalších fyzikálních zákonitostí s lekcemi z bláznivých karnevalových her🏒🎳⛳

Při nebezpečné, dobrodružné výpravě se nám správný odhad situace hodí 🛳🏔❄

Pro poznávání dalších možností programování jsme se vydali na polární výpravu za ledními medvědy.

Žáci měli postavit podle návodu sněžný skútr a ledovou kru, která sloužila jako cíl cesty. Pomocí ikonových bloků trénovali odhad vzdálenosti a upravovali program tak, aby skútr dojel do cíle.

Po sestavení skútru jsme si označili start a cíl. Vyzkoušeli si nové bloky pro pohyb obou motorů, měnili rychlost, odhadovali počet kroků a otočení.

Pokud se nám podařilo dosáhnout snadného cíle, nastavili jsme si trochu zapeklitější cestu 😁

Nakonec jsme si dali společné závody. Žáci postavili skútry na čáru a snažili se co nejrychleji dostat skútr přesně na další čáru. Systémem pokus, omyl prodlužovali, či zkracovali program tak, aby skútr zajel požadovanou vzdálenost.

Někteří žáci si vyhráli i s designem skútru, stavbou startu a cíle.

Jiní se vydali na dobrodružnou výpravu rovnou ve třech 👩👱‍♂️👧

Při závodech jsme objevili, že blok pro rychlost má smysl dát na začátek, nikoliv na konec programu. Občas se nám cesty trochu pomotaly, soutěž byla napínavá, ale závěr rozhodně veselý😁

Příště to opět roztočíme v lunaparku 🎡

« Starší příspěvky

© 2024 Monika Lekovská

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑