Pro úvodní hodinu kódování s iRobot Root jsem využila připravený tutoriál na stránkách https://code.irobot.com. Cílem hodiny bylo seznámit se s programováním robota a vyzkoušet si jej v praxi.

V první části hodiny si žáci prošli připravený kurz Level 1 Coding Basics, aktivita jim zabrala zhruba 15 min. Každý žák pracoval svým tempem a v případě potíží se mohl obrátit o pomoc na mě nebo spolužáky.

Pro začátek jsme zvolili první úroveň programování v ikonových blocích. Robota lze libovolně programovat ve třech úrovních: ikonové bloky, slovní bloky, Python.

Ve druhé části hodiny žáci vytvořili dvojice a v praxi si s robotem vyzkoušeli to, co se naučili v kurzu.

Jeden žák pomocí samolepek vytvořil úkol, vyznačil trasu, start, cíl a překážky. Druhý žák naprogramoval robota tak, aby bezpečně dorazil do cíle. Následně si úlohy prohodili.

Pokud základní úkol zvládli, měli vyzkoušet další aktivity z kurzu, jako například spuštění události pomocí stisku tlačítek na robotovi, či jeho nárazníků nebo rozsvícení robota vybranou barvou na daném poli.

Příští hodinu se pustíme do kreslení základních geometrických tvarů 📐⏹️⭕a písmen 🖍️🅰️😊

A vyzkoušíme i programování pomocí slovních bloků.