Monika Lekovská

ICT v životě školy

Výprava na safari 🦒🐘🐃

Aplikace LEGO® Education SPIKE™ App 3 přinesla kromě funkčních novinek, jako např. rychlejší připojení k Spike Prime Hubu, vylepšený firmware pro Spike Prime, či zjednodušení motorických a pohybových bloků, také nová témata a lekce s připravenými hodinami. V aplikaci je najdete v sekci Unit Plans, metodiku k nim pak na stránkách education.lego.com.

Skvělé na tom je, že je můžete snadno propojit ve smysluplné celky a využít například pro projektovou výuku.

Já jsem s žáky propojila tři lekce na téma, které jsem nazvala Safari.

Využila jsem Chování zvířat 🐃 (Animal Behavior) z Unit Plans Zvířata a jejich prostředí (Animals and their Environments), Biotopy🦒(Habitats) z Věda v přírodě a náš každodenní život (Science in Nature and Our Daily Life) a Stavba těla zvířat 🐘(Animal Structures) z Vědeckých souvislostí (Science Connections).

Metodiku k nim najdete kliknutím na výše uvedené odkazy.

V úvodu hodiny jsme si povídali o zvířatech, která na safari mohou potkat. Při přípravě řízené diskuze jsem využila metodiku ze všech tří lekcí. Ve skupinách si pak žáci vybrali lekci, která se jim líbila nejvíce.

Společným znakem lekcí je, že žáci staví model bez podrobného popisu, jen podle obrázku. Mohou tak naplno využít svou kreativitu a rozvíjet schopnost domluvit se v týmu na výsledném vzhledu a technickém řešení.

Výsledné modely byly velmi různorodé, nechybělo ani propracované okolí a programové vychytávky. Někteří se v zápalu tvorby od tématu malinko odklonili, ale o to tvořivější jejich modely byly😊

Velmi inspirativní byl i závěr hodiny, kdy jednotlivé skupiny své originální projekty představovaly ostatním.

Když nemáte opici 🐒, dejte tam psa 🐕:)

Where are the lions?🦁🌴

Dnes si ukážeme, jak používat Minecraft Education ve výuce anglického jazyka. Učitel může využít toho, že žáci už znají prostředí aplikace z hodin informatiky a se zadáním si ve skupinách snadno poradí prakticky sami. Má tak mnohem více času na individuální přístup a hodnocení jejich práce i prezentace.

V této konkrétní hodině angličtiny žáci probírali téma zoo a předložky místa „Preposition of place“. Po krátkém úvodu a seznámení s cílem hodiny se rozdělili do skupin. Každá skupina stavila svou vlastní zoo, kterou pak prezentovala ostatním.

Každý žák pak vytvořil s pomocí knihy průvodce hotovou zoo, kam vložil fotografii a popis, kde použil probírané anglické předložky místa.

Jaká zvířata chtěli mít žáci v zoo bylo čistě na nich. Jen je museli umět anglicky pojmenovat, což není žádný problém, když máte po ruce internet a překladač.

Výstřižek knihy poslali učiteli ke kontrole e-mailem. Každá skupina pak své zoo prezentovala a popisovala ostatním. Tématu se žáci věnovali celkem tři vyučovací hodiny.

Stejný princip jsme použili i v jiné třídě. Místo zoo jednotlivé skupiny stavěly své vysněné městečko nebo vesnici. Při prezentaci pak svou práci podrobně anglicky popsali a navigovali spolužáky mezi jednotlivými lokacemi.

Oba projekty žáky velmi bavily. Vedle slovní zásoby a anglické gramatiky se zdokonalili i ve svých prezentačních dovednostech a týmové spolupráci.

That´s all Folks! 🐰🐷😉

Bude-li nás víc, nebudeme se bát ve stádu nic 🐂🐃🐂😁

V tomto projektu jsme se věnovali přirozenému chování zvířat. Povídali jsme si o domácích mazlíčcích, které jsme stavěli minule a nově o volně žijících zvířatech. K tomu se nám výborně hodila lekce o chování zvířat.

Marie pozoruje stádo buvolů a zajímá ji jak žijí.

V této lekci žáci postavili model afrického vodního buvola. Tentokrát ale v lekci nebyl podrobný návod. Se stavbou pomohly jen obrázky, přičemž fantazii se meze nekladly.

V reálném světě zvířata používají své smysly k tomu, aby zachytili kořist nebo naopak nebezpečí. V modelu této lekce naši buvoli k detekci predátorů používali zrak a jako oči jim posloužil senzor barev.

Žáci postavili z barevných kostek různá zvířata a potom naprogramovali buvola, aby je rozeznával. Predátoři měli přiřazeny jednotlivé barvy a stejně tak i býložravci. Buvol podle barvy vydal stádu buď varovný, nebo uklidňující signál.

Protože jsme v základu použili jen jeden senzor, mohli jsme přidat ještě další komponentu, např. světelnou mřížku, nebo motor a model vylepšit. Vznikl tak třeba buvol s vrtulkou na zádech, jako ocásek, odhánějící dotěrný hmyz 😁

Celé stádo buvolů bylo velmi různorodé a legrační. Každá skupina vytvořila originálního buvola i predátory a stejně tak i programová řešení.

Robotika i přírodní vědy ladí skvěle dohromady 😉🤖🌳🐂

Využití Minecraft Education ve výuce na základní škole – školení

Účastníci kurzu se nejprve seznámí s aplikací Minecraft Education jako nástrojem pro vzdělávání. Osvojí si základy ovládání, pohybu a herních principů. Seznámí se s nastavením hry i jednotlivých světů a s nastaveními usnadňující výuku v tomto prostředí. Dále se naučí používat speciální funkce hry určené pro vzdělávání.
Obsah – témata:
– Aplikace Minecraft Education
– Základy ovládání, pohyb, herní principy
– Nastavení hry a jednotlivých světů
– Možnosti výuky v prostředí Minecraft Education
– Základy programování v Minecraft Education

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s možnostmi výuky prostřednictvím výukové aplikace Minecraft Education. Účastníci si osvojí základy ovládání, pohybu a herních principů. Vyzkouší si programování a tvorbu vlastních světů. Získají náměty do výuky a potřebné dovednosti, aby mohli s výukou prostřednictvím Minecraft Education začít.

První termín: 23.02.2023 14:00 – 17:30, 2. část: 28. 02. 2023 14:00 – 17:30.

Druhý termín: 25.04.2023 14:00 – 17:30, 2. část: 26. 04. 2023 14:00 – 17:30

Místo konání: Praha, Sportovní 846/22, Vyskočilova Praha 4
Délka: 8 hod.
Cena: 1 500 Kč

Přihlášení přes VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE, katalog zde.

Pokud vám termín nevyhovuje můžeme se domluvit na jiném, třeba i přímo na vaší škole.

LEGO® Education SPIKE™ Essential/Prime – školení pro učitele, Praha

Certifikované školení LEGO® Education zaměřené na využití vzdělávacího konceptu STEAM a LEGO® Education přístupu ke vzdělávání.

Během školení se účastníci seznámí se stavebnice LEGO® Education SPIKE™ Essential/Prime a jejím využitím pro výuku informatiky dle nového RVP i zapojením do dalších předmětů. K účasti nejsou nutné žádné předchozí znalosti. Školení je vedené formou workshopu a vše se společně naučíme.

Místo konání: ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Jizerská 816, Praha 9 – Čakovice
Délka: 8 x 45 min.
Cena: 1790,- Kč


Termíny a formulář k přihlášení zde: ruzovka.cz/skoleni

V rámci školení obdrží každý účastník:
– certifikát LEGO® Education Academy
– LEGO® Education učitelskou sadu

LEGO® Education SPIKE™ Essential/Prime – školení pro učitele, on-line

Certifikované školení LEGO® Education zaměřené na využití vzdělávacího konceptu STEAM a LEGO® Education přístupu ke vzdělávání.

Během školení se účastníci seznámí se stavebnice LEGO® Education SPIKE™ Essential/Prime a jejím využitím pro výuku informatiky dle nového RVP i zapojením do dalších předmětů. K účasti nejsou nutné žádné předchozí znalosti.

Školení je on-line a vše se společně naučíme. Pro absolvování školení je nutné mít k dispozici vlastní sadu LEGO® Education SPIKE™ Essential/Prime. Před školením obdržíte učitelskou lego sadu potřebnou pro školení, zaslání této sady je v ceně školení.

Místo konání: on-line
Délka: 8 x 45 min.
Cena: 1790,- Kč


Termíny a formulář k přihlášení: ruzovka.cz/skoleni

V rámci školení obdrží každý účastník:
– certifikát LEGO® Education Academy
– LEGO® Education učitelskou sadu

Kroužky za ZŠ a MŠ Dr. E. Beneše, Praha-Čakovice

Robotika s Lego Education Spike – pro žáky 4. – 8. tříd

Baví tě LEGO a robotika? Chceš si stavět funkční modely a rozvíjet své programátorské dovednosti? Pak je tento kroužek právě pro tebe. Každou lekci si postavíme jiný model na dané téma, který následně naprogramujeme a rozpohybujeme. Žádné předchozí zkušenosti s programováním nejsou potřeba 🙂

Zobrazit zdrojový obrázek

Základ modelu staví děti podle návodu, který pak dále rozvíjí dle vlastní fantazie a představivosti. Koncept LEGO Education vede děti ke spolupráci, schopnosti navzájem si pomáhat a společně hledat různá řešení problémů, proto děti pracují ve dvojicích.
Hravý koncept učení je součástí systému vzdělávání LEGO education, který podporuje děti ve zkoumání konceptu STEAM a přitom přispívá k rozvoji jejich gramotnosti a matematických i sociálně emočních dovedností.

Kdy, kde a jak kroužky probíhají?

 • 1x týdně (60 min)
 • pondělí 14:00 – 15:00
 • 14 lekcí/pololetí (děti je možné přihlásit i během pololetí)
 • skupinová výuka (8 – 14 dětí – spolupráce ve dvojicích)
 • nahrazení výuky v případě prázdnin, svátku nebo jiného důvodu – nebojte, děti nikdy o žádnou lekci nepřijdou, lekce se jen o týden posunou
 • dětem je poskytnut všechen potřebný materiál a pomůcky (stavebnice, iPady)
 • sraz s dětmi na recepci budovy Jizerská

Začátek pololetí: 30. 1. 2023
Cena za pololetí: 2.990,- Kč

Přihlásit se můžete zasláním e-mailu na: monika@lekovski.cz a současně prosím vyplňte formulář: https://forms.office.com/r/q07jW0fNAt

Kroužky za ZŠ a MŠ Dr. E. Beneše, Praha-Čakovice

Tvoříme a programujeme v MINECRAFT: Education Edition – pro žáky 4. – 6. tříd

Baví tě počítače a Minecraft? Chceš se naučit základy nebo se dozvědět víc o jeho možnostech či programování? Pak je tento kroužek právě pro tebe.

Zobrazit zdrojový obrázek

Tvoříme a programujeme v Minecraftu je hravý a zábavný kroužek, kde děti rozvíjí svou představivost a kreativitu a zároveň se naučí úžasné věci ze světa počítačů, Minecraftu a programování.

Kdy, kde a jak kroužky probíhají?

 • 1x týdně (60 min)
 • pondělí 15:10 – 16:10
 • 14 lekcí/pololetí (děti je možné přihlásit i během pololetí)
 • individuální i skupinová výuka (děti spolupracují v jednom světě)
 • nahrazení výuky v případě prázdnin, svátku nebo jiného důvodu – nebojte, děti nikdy o žádnou lekci nepřijdou, lekce se jen o týden posunou
 • děti můžou díky školnímu Office účtu pokračovat ve hraní i doma
 • sraz s dětmi na recepci budovy Jizerská

Začátek pololetí: 30. 1. 2023
Cena za pololetí: 2.990,- Kč

Přihlásit se můžete zasláním e-mailu na: monika@lekovski.cz a současně prosím vyplňte formulář: https://forms.office.com/r/A8GPFWnpNJ

Šťastné a hravé Vánoce !🎄🌠☃️

Po roce se opět blíží Vánoce a také čas ověřit, co se žáci stihli naučit. Proto jsme společně se studenty Microsoft STC (studentské trenérské centrum) připravili další speciální svět přímo na míru. Tímto jim patří velké díky, zvláště pak od žáků, které hodina moc bavila a kromě opakování a procvičování se zde dověděli i novinky ohledně Vánoc z jiných koutů světa.

Jak na to? Svět jsme si s žáky sdíleli prostřednictvím týmu v aplikaci Teams. Každý úkol, stejně jako v hodinách kódu, začíná rozhovorem s NPC postavou, která žákům vše vysvětlí. Proto je třeba pozorně číst, abychom se zbytečně cestou nezasekli 🙂

V prvním úkolu je potřeba naprogramovat agentovi cestu k adventním svíčkám. Za odměnu si můžete vybrat různé druhy listů k ozdobě adventního věnce v závěru hry.

Druhý úkol ověří znalosti vánočních zvyků a tradic a v polovině úkolu také prověří vaši obratnost při parkouru. Pokusů máte neomezeně, ale kdyby se vám přeci jen nedařilo, dá se parkour zdolat i teleportem.

Pokud zvládnete i třetí úkol zaměřený na psaní znaků na klávesnici, můžete se směle pustit do vánočních přání. Větu: „Přejeme Vám šťastné a veselé Vánoce!“, už určitě špatně nenapíšete.

Papírky ke psaní najdete v truhlách po stranách místnosti. Slova můžete v kovadlině správně napsat na jednotlivé papírky najednou, či po jednom a následně je vhodit do připravených truhel tak, jak jdou správně za sebou.

Čtvrtý úkol vám možná zprvu zamotá trochu hlavu, jakmile se ale zorientujete v záhlaví připravené tabulky, určitě jej hravě zvládnete.

Poslední úkol s písty podpoří informatické myšlení, logiku i postřeh a koordinaci.

A je to! Zvládli jste to! Máte vše potřebné ke zdobení a rozsvícení adventního věnce.

A byla by škoda si neuchovat vzpomínky. Fotoaparát a kniha s brkem jsou tu právě pro vás a vaše postřehy, zážitky, koledy, či vánoční přání.

Studentům STC dávám také 10 z 10 😁, odvedli opravdu velký kus hravé práce👍

Svět si můžete stáhnout v záložce Ke stažení. Pokud jste Minecraft nikdy nehráli, doporučuji nejprve projít alespoň základní tutoriál v knihovně. Ale nebojte, zvládli to i žáci čtvrté třídy, kteří Minecraft hráli teprve třetí hodinu. U menších žáků doporučuji probrat způsob programování v MakeCode, např. hodinou kódu nebo programovatelným vánočním přáním: MakeCode for Holidays (microsoft.github.io), neuškodí také zopakovat psaní znaků na klávesnici.

Hravý a zábavný advent!

« Starší příspěvky

© 2023 Monika Lekovská

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑