Velikonoční zajíček nemusí být jen čokoládový, my jsme si ho letos postavili z lega. Jednoduššího ze stavebnice spike Essential a trochu náročnějšího ze stavebnice Spike Pime.

Jednoduššího zajíčka postavíte celkem snadno podle videa.

I následné programování byla hračka.

Dost prostoru tak zbylo i na různá vylepšení, jako např. využití barevného senzoru, díky němuž zajíček rozeznal mrkev od zelí😉.

Sestavit zajíce ze Spike Prime bylo už trochu náročnější. Stavba modelu nám zabrala celou hodinu.

Postupovali jsme opět podle videa a k tomu jsem dětem přichystala i nápovědu v programu Sway

Rozestavěné modely jsme si nechali připravené na druhou hodinu.

Programování jsme začali podle nápovědy a pak už si vymýšlel různá vylepšení každý sám.

Zkusit můžete třeba i zaječí závody😁🐇.

Přejeme veselé LEGO Velikonoce! 🌷🐇🐣