Monika Lekovská

ICT v životě školy

Strana 2 z 6

Tajný kód – dělitelnost 🔒🤖🔓

Tentokrát jsme se pustili s iRobotem do matematiky s žáky 6. ročníku ZŠ.

Cílem hodiny bylo procvičit znaky dělitelnosti čísel dvěma a třemi, následně pak vyvodit znaky dělitelnosti šesti. Žáci po úvodním seznámení s robotem🤖 dostali pracovní list, podložku, karty s čísly, iRobota a tablet k programování.

Pracovní list i karty si můžete stáhnout v záložce Ke stažení.

Úkolem bylo pomoci robotovi najít mezi zadanými čísly tajný kód ke startu rakety.

Žáci nejprve libovolně rozmístili karty do podložky a jejich pozici zapsali do pracovního listu.

Společně vyhledali čísla dělitelná dvěma a třemi. Pastelkami pak označili žlutě čísla dělitelná 2, modře 3. Čísla vypsali vzestupně. Dalším úkolem bylo nalézt a vypsat čísla, která označili žlutě i modře zároveň.

Tato čísla označili zeleně a naprogramovali robota tak, aby přes ně postupně přejel, zastavil se na nich a zasvítil zeleně.

Někteří žáci snadno zjistili, co mají tato čísla společného, tedy, že jsou dělitelná šesti. Někteří k tomuto zjištění potřebovali trochu navést.

Rychlejší skupiny pak stihly i doplňkové úkoly nebo si vyzkoušet naprogramovat robota ve druhé úrovni pomocí slovních bloků.

Už se těším, s čím nám iRobot pomůže příště 😁

Taxi, taxi 🚕

V této lekci se mají žáci naučit ovládat autíčko pomocí blokového programování. Lekce opět začíná příběhem, kdy Leovi ujede autobus a on neví, jak se do muzea dostat včas. Naštěstí má nás, abychom mu pomohli 😊

Sestavení modelu podle návrhu je celkem rychlé, přesto pro tuto lekci, pokud máte tu možnost, doporučuji vyčlenit dvě vyučovací hodiny, protože následné ladění programu je pro žáky časově náročnějším úkolem.

Základní program učí čáky odhadnout a naprogramovat jízdu rovně, dále pak zatáčet. U jízdy rovně lze zvolit různé způsoby (cm, rotace, sekundy,..) Pro zjednodušení je vhodné se domluvit, jaké jednotky v základu použijeme. Pokud žákům zbyde čas, mohou vyzkoušet i ostatní.

U zatáčení je potřeba ladit obě hodnoty, jak sílu otáčení, tak délku, po kterou bude otáčení prováděno. Opět mohou žáci zvolit různé způsoby (rotace, sekundy, stupně). V praxi se mi s mladšími žáky nejvíce osvědčilo zadání v sekundách, kdy zadávají jak prudce a jak dlouho bude model zatáčet.

K modelu taxi žáci staví ještě zastávku a muzeum dle vlastní fantazie. Zde je potřeba pohlídat čas, aby v hodině stihli stavbu i programování.

Délku a složitost cesty si žáci volí samostatně, podle svých dovedností.

Do cesty mohou přidat i různé překážky.

Pokud mají žáci více času, mohou se více věnovat stavbě muzea, z čehož vznikly opravdu úžasné modely.

Lekci můžete zjednodušit předem zadanou kratší cestou, nebo naopak rozšířit, třeba tím, že přidáte další muzeum, překážky, prodloužíte trasu a pod.

Zde si žák sám naprogramoval taxi tak, aby si po startu náhodně zvolilo jednu ze dvou různých cest. Prý jedno muzeum je málo 🙂

I samotné taxíky si žáci často a rádi vylepšovali dle vlastních představ.

U sportovních variant byli žáci trochu zklamaní, že maximální rychlost je 100%. Určitě by přivítali jízdu smykem, ale bohužel i při zadání vyšších čísel nelze maximální rychlost násobit. Pro učitele možná dobře 😉

Tak hurá na cestu! 🚕😁🏛️

IRobot Root volá domů🌍🤖🌚

Pro úvodní hodinu kódování s iRobot Root jsem využila připravený tutoriál na stránkách https://code.irobot.com. Cílem hodiny bylo seznámit se s programováním robota a vyzkoušet si jej v praxi.

V první části hodiny si žáci prošli připravený kurz Level 1 Coding Basics, aktivita jim zabrala zhruba 15 min. Každý žák pracoval svým tempem a v případě potíží se mohl obrátit o pomoc na mě nebo spolužáky.

Pro začátek jsme zvolili první úroveň programování v ikonových blocích. Robota lze libovolně programovat ve třech úrovních: ikonové bloky, slovní bloky, Python.

Ve druhé části hodiny žáci vytvořili dvojice a v praxi si s robotem vyzkoušeli to, co se naučili v kurzu.

Jeden žák pomocí samolepek vytvořil úkol, vyznačil trasu, start, cíl a překážky. Druhý žák naprogramoval robota tak, aby bezpečně dorazil do cíle. Následně si úlohy prohodili.

Pokud základní úkol zvládli, měli vyzkoušet další aktivity z kurzu, jako například spuštění události pomocí stisku tlačítek na robotovi, či jeho nárazníků nebo rozsvícení robota vybranou barvou na daném poli.

Příští hodinu se pustíme do kreslení základních geometrických tvarů 📐⏹️⭕a písmen 🖍️🅰️😊

A vyzkoušíme i programování pomocí slovních bloků.

Píše, svítí, hraje, bliká, ve třídě si snadno zvyká 👩‍🏫🤖🏫

Na robotické hračky jsou už naši žáci zvyklí, a tak jsme nového robota iRobot Root rovnou zapojili do matematiky. Cílem hodiny bylo procvičit zlomky a desetinná čísla.

Po krátké ukázce, jak se robot ovládá, jsme se pustili do práce. Programovací prostředí je velmi intuitivní.

Pro zadání jsme použili podložky pro bee-boty, do kterých jsem připravila trojice karet (zlomek, výseč a desetinné číslo se stejnou hodnotou).

Žáci měli za úkol ve skupinách postupně nalézt všechny trojice, zapsat je do sešitu a naprogramovat robota v blokovém programu tak, aby při své cestě zastavil na každé ze tří karet, které znázorňují stejnou hodnotu.

Zapsanou trojici karet mohli žáci z podložky pro lepší přehlednost následně vyndat a pokračovat bez nich.

Hra obsahuje 20 karet, které si můžete stáhnout a vytisknout. Záměrně je zde číslo 0,5 jen jednou, i když patří do dvou trojic. Uhodnete které to jsou? 😉

Kdo byl v hodině hotový s úkolem dříve, mohl si vyzkoušet, jak se s iRobotem, díky vestavěnému magnetu, kreslí na tabuli. A protože máme matematiku, zkusili jsme geometrické obrazce. 📐⏹️😁

Ve třídě je jako doma, zkusíme s ním učit znova!🤖

Výprava na safari 🦒🐘🐃

Aplikace LEGO® Education SPIKE™ App 3 přinesla kromě funkčních novinek, jako např. rychlejší připojení k Spike Prime Hubu, vylepšený firmware pro Spike Prime, či zjednodušení motorických a pohybových bloků, také nová témata a lekce s připravenými hodinami. V aplikaci je najdete v sekci Unit Plans, metodiku k nim pak na stránkách education.lego.com.

Skvělé na tom je, že je můžete snadno propojit ve smysluplné celky a využít například pro projektovou výuku.

Já jsem s žáky propojila tři lekce na téma, které jsem nazvala Safari.

Využila jsem Chování zvířat 🐃 (Animal Behavior) z Unit Plans Zvířata a jejich prostředí (Animals and their Environments), Biotopy🦒(Habitats) z Věda v přírodě a náš každodenní život (Science in Nature and Our Daily Life) a Stavba těla zvířat 🐘(Animal Structures) z Vědeckých souvislostí (Science Connections).

Metodiku k nim najdete kliknutím na výše uvedené odkazy.

V úvodu hodiny jsme si povídali o zvířatech, která na safari mohou potkat. Při přípravě řízené diskuze jsem využila metodiku ze všech tří lekcí. Ve skupinách si pak žáci vybrali lekci, která se jim líbila nejvíce.

Společným znakem lekcí je, že žáci staví model bez podrobného popisu, jen podle obrázku. Mohou tak naplno využít svou kreativitu a rozvíjet schopnost domluvit se v týmu na výsledném vzhledu a technickém řešení.

Výsledné modely byly velmi různorodé, nechybělo ani propracované okolí a programové vychytávky. Někteří se v zápalu tvorby od tématu malinko odklonili, ale o to tvořivější jejich modely byly😊

Velmi inspirativní byl i závěr hodiny, kdy jednotlivé skupiny své originální projekty představovaly ostatním.

Když nemáte opici 🐒, dejte tam psa 🐕:)

Where are the lions?🦁🌴

Dnes si ukážeme, jak používat Minecraft Education ve výuce anglického jazyka. Učitel může využít toho, že žáci už znají prostředí aplikace z hodin informatiky a se zadáním si ve skupinách snadno poradí prakticky sami. Má tak mnohem více času na individuální přístup a hodnocení jejich práce i prezentace.

V této konkrétní hodině angličtiny žáci probírali téma zoo a předložky místa „Preposition of place“. Po krátkém úvodu a seznámení s cílem hodiny se rozdělili do skupin. Každá skupina stavila svou vlastní zoo, kterou pak prezentovala ostatním.

Každý žák pak vytvořil s pomocí knihy průvodce hotovou zoo, kam vložil fotografii a popis, kde použil probírané anglické předložky místa.

Jaká zvířata chtěli mít žáci v zoo bylo čistě na nich. Jen je museli umět anglicky pojmenovat, což není žádný problém, když máte po ruce internet a překladač.

Výstřižek knihy poslali učiteli ke kontrole e-mailem. Každá skupina pak své zoo prezentovala a popisovala ostatním. Tématu se žáci věnovali celkem tři vyučovací hodiny.

Stejný princip jsme použili i v jiné třídě. Místo zoo jednotlivé skupiny stavěly své vysněné městečko nebo vesnici. Při prezentaci pak svou práci podrobně anglicky popsali a navigovali spolužáky mezi jednotlivými lokacemi.

Oba projekty žáky velmi bavily. Vedle slovní zásoby a anglické gramatiky se zdokonalili i ve svých prezentačních dovednostech a týmové spolupráci.

That´s all Folks! 🐰🐷😉

Bude-li nás víc, nebudeme se bát ve stádu nic 🐂🐃🐂😁

V tomto projektu jsme se věnovali přirozenému chování zvířat. Povídali jsme si o domácích mazlíčcích, které jsme stavěli minule a nově o volně žijících zvířatech. K tomu se nám výborně hodila lekce o chování zvířat.

Marie pozoruje stádo buvolů a zajímá ji jak žijí.

V této lekci žáci postavili model afrického vodního buvola. Tentokrát ale v lekci nebyl podrobný návod. Se stavbou pomohly jen obrázky, přičemž fantazii se meze nekladly.

V reálném světě zvířata používají své smysly k tomu, aby zachytili kořist nebo naopak nebezpečí. V modelu této lekce naši buvoli k detekci predátorů používali zrak a jako oči jim posloužil senzor barev.

Žáci postavili z barevných kostek různá zvířata a potom naprogramovali buvola, aby je rozeznával. Predátoři měli přiřazeny jednotlivé barvy a stejně tak i býložravci. Buvol podle barvy vydal stádu buď varovný, nebo uklidňující signál.

Protože jsme v základu použili jen jeden senzor, mohli jsme přidat ještě další komponentu, např. světelnou mřížku, nebo motor a model vylepšit. Vznikl tak třeba buvol s vrtulkou na zádech, jako ocásek, odhánějící dotěrný hmyz 😁

Celé stádo buvolů bylo velmi různorodé a legrační. Každá skupina vytvořila originálního buvola i predátory a stejně tak i programová řešení.

Robotika i přírodní vědy ladí skvěle dohromady 😉🤖🌳🐂

Využití Minecraft Education ve výuce na základní škole – DVPP školení – 8 hod.

Účastníci kurzu se nejprve seznámí s aplikací Minecraft Education jako nástrojem pro vzdělávání. Osvojí si základy ovládání, pohybu a herních principů. Seznámí se s nastavením hry i jednotlivých světů a s nastaveními usnadňující výuku v tomto prostředí. Dále se naučí používat speciální funkce hry určené pro vzdělávání.


Obsah – témata:
– Aplikace Minecraft Education
– Základy ovládání, pohyb, herní principy
– Nastavení hry a jednotlivých světů
– Možnosti výuky v prostředí Minecraft Education
– Základy programování v Minecraft Education

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s možnostmi výuky prostřednictvím výukové aplikace Minecraft Education. Účastníci si osvojí základy ovládání, pohybu a herních principů. Vyzkouší si programování a tvorbu vlastních světů. Získají náměty do výuky a potřebné dovednosti, aby mohli s výukou prostřednictvím Minecraft Education začít.

Na akreditovaném školení se můžeme domluvit přímo u vás ve škole, dle vašich požadavků, např. 2 x 4 hodiny odpoledne.

Využití Minecraft Education ve výuce na základní škole – 8 x 45 min.
Akretitace: 9431/2023-2-360
Školení je vhodné pro všechny učitele ZŠ i volnočasové pedagogy.
Cena: 1490,- Kč za účastníka

Nebo se můžete přihlásit jednotlivě na školení přes VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE: zde

Termín: 7. a 8. 11. 2023, 14:00 – 17:15 hod.

Místo konání: Praha, Sportovní 846/22, Vyskočilova Praha 4
Délka: 8 x 45 min.
Cena: 1 500 Kč

Školení zaměřené na digitální kompetence a robotiku

Na školení se můžeme domluvit přímo u vás ve škole, dle vašich požadavků, např. 2 x 4 hodiny odpoledne. Obsah i délku lze individuálně přizpůsobit Vašim potřebám.

Školení je vhodné pro všechny učitele ZŠ i volnočasové pedagogy.
Cena: 1500,- Kč za účastníka, 8 x 45 min.

– Využití robotických a programovatelných učebních pomůcek ve výuce

Délka dle vybraných pomůcek (iRobot, Codey Rocky, Kai’s Clan, Lego Education, Micro:bit, Ozobot, Bee Bot, Blue bot, Scottie Go)

– Základy moderní informatiky pro 1. stupeň

– Digitalizace výuky, revize RVP ZV

« Starší příspěvky Novější příspěvky »

© 2023 Monika Lekovská

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑