V další lekci jsme se opět vrátili do lunaparku, abychom zjistili, jak se zároveň točit na kolotoči a poslouchat veselou hudbu.

U tohoto typu kolotoče použijeme oba motory, takže jízda bude opravdu závratná. Snad se Sofii s Leem neudělá kapánek špatně 😉

Lekce žáky opět postupně provede postupem, jak použít obálky tak, aby jednotlivé příkazy běžely současně. Snadno tak zjistí, že mohou spouštět více bloků paralelně.

Když nám kolotoč hezky běží, je čas zkoumat a vylepšovat. Jak přimět sedadla, aby se otáčela v různých směrech? Kolik kamarádů se může točit současně? Které další bloky můžu použít a vylepšit tak svůj model? …

Program i samotnou stavbu jsme dále rozvíjeli dle vlastní fantazie. A že o roztodivné konstrukce, točící se pasažéry i pestrou hudbu nebylo nouze.

Při nejvyšší rychlosti to občas zmítalo kolotočem tak, že někteří pasažéři i části odlétali k až k sousedům. Ale jak jinak, než experimentováním se seznámit se základními fyzikálními zákony, příčinou a následkem?😁

Na závěr jsme si společně všechny modely prošli. Autoři se pochlubili svými originálními nápady, aby ostatní inspirovali v jejich budoucí tvorbě.

Příště se pustíme do objevování dalších fyzikálních zákonitostí s lekcemi z bláznivých karnevalových her🏒🎳⛳