Codey Rocky (CR) je všestranný robot, kterého lze využít napříč všemi předměty. Tentokrát jsme využili program na procvičení násobilky.

Program je nutné nejprve do všech CR nahrát, pak už záleží jen na učiteli, jak jej chce v hodině využít. My jsme si zahráli „početního krále“ ve dvojicích, jako rozcvičku na úvod hodiny.

Žáci se rozdělili do dvojic a pustili se do hraní. Pomocí tlačítka zvolili příklad a snažili se odpovědět výsledek na zobrazený příklad násobení dřív než kamarád. Po chvíli jim CR výsledek zkontroloval a vykreslil pomocí bodů na displeji.

Kdo odpověděl dříve, získal bod. Deseti minutová rozcvička žáky bavila a velmi rychle utekla. Teď už to počítání do sešitu 📘 půjde určitě lépe 🙂

Příště budeme s Codey Rocky malovat jako světoznámí umělci 🎨🖼🖌

Zde si můžete stáhnout program s násobilkou. Otevřít a případně upravit ho lze v programu mBlock.