Tentokrát jsme se na práci v Minecraft: Education Edition náležitě připravili. Tématem bylo bludiště a navigace Agenta jednoduchými příkazy.

A protože nám venku krásně nasněžilo, vydali jsme se to nejprve zažít 🙂

Prvním úkolem bylo vyšlapat „bludiště“ o rozměrech 10×10 čtverců, jeden čtverec měl mít velikost 2×2 stopy. Některé skupiny si s tím poradily hned napoprvé, jiné byly vděčné za naše velké hřiště, jelikož potřebovaly pro správné rozložení několik pokusů 😉

Pak si žáci rozdělili role, určili start a cíl a pustili se do navigace „agentů“. Pochopení instrukcí i zápis programu zvládala většina dobře, ale i v páté třídě byla největší záludnost pravolevá orientace 🙂

A teď už hurá do tepla do Minecraft: Education Edition!

Z předchozích hodin mají již žáci se stavbou kostičkového světa zkušenost. Tentokrát jsme se ale zaměřili také na společnou práci ve dvojicích a využití školního OneDrive pro sdílení hotových světů mezi sebou, případně pro práci „za domácí úkol“, pokud někomu školní čas na velkolepé nápady nestačil 🙂

Žáci se na začátku práce rozdělili do dvojic, kdy jeden byl zakládajícím hráčem, druhý se pak ke světu připojil.

Zadáním bylo bludiště o výšce 2 kostiček, z vrchního pohledu viditelné tak, aby jím šlo později navigovat Agenta jednoduchými směrovými příkazy.

Další vychytávky v bludištích již byly plně na žácích. Důležité bylo nějakým způsobem označit start a cíl. Někteří přidali i další popisky, různé záludné pastičky ve slepých uličkách, ale také třeba nádherné podzemní akvárium, ledový vodopád, farmy, galerie a spoustu dalších úžasných nápadů.

Tak sem raději ne 😅

Prosím nekrmit 😉

Práce nám zabrala 3 vyučovací hodiny, proto bylo již na konci první hodiny nutné rozpracované světy uložit a vyexportovat na školní OneDrive. Někteří žáci se rádi stavbě věnovali i doma a další hodinu měli opravdu co ukázat.

Po dokončení bludiště nastal čas zavolat klávesou C svého Agenta a vyzkoušet, zda jej zvládnu naprogramovat tak, aby bludiště prošel. Nejprve to často žáci zkoušeli po částech, ale nakonec se většině žáků podařilo napsat program tak, aby agent prošel bludiště najednou.

Základy z Hodiny kódu se určitě hodily. Problém nebyl ani se dvěma agenty v jednom bludišti. Někteří zkusili začínat proti sobě, jeden na startu, druhý v cíli.

Když žáci zvládli agentem projít vlastní bludiště, nasdíleli si přes školní OneDrive bludiště ostatních.

Většinou stihli projít dvě až tři bludiště. O dobrou náladu a ocenění nápadů nebylo v hodinách nouze 😃

Příště nás v Minecraftu čeká velikonoční svět 🥚🐇🌷