Dnes si ukážeme, jak používat Minecraft Education ve výuce anglického jazyka. Učitel může využít toho, že žáci už znají prostředí aplikace z hodin informatiky a se zadáním si ve skupinách snadno poradí prakticky sami. Má tak mnohem více času na individuální přístup a hodnocení jejich práce i prezentace.

V této konkrétní hodině angličtiny žáci probírali téma zoo a předložky místa „Preposition of place“. Po krátkém úvodu a seznámení s cílem hodiny se rozdělili do skupin. Každá skupina stavila svou vlastní zoo, kterou pak prezentovala ostatním.

Každý žák pak vytvořil s pomocí knihy průvodce hotovou zoo, kam vložil fotografii a popis, kde použil probírané anglické předložky místa.

Jaká zvířata chtěli mít žáci v zoo bylo čistě na nich. Jen je museli umět anglicky pojmenovat, což není žádný problém, když máte po ruce internet a překladač.

Výstřižek knihy poslali učiteli ke kontrole e-mailem. Každá skupina pak své zoo prezentovala a popisovala ostatním. Tématu se žáci věnovali celkem tři vyučovací hodiny.

Stejný princip jsme použili i v jiné třídě. Místo zoo jednotlivé skupiny stavěly své vysněné městečko nebo vesnici. Při prezentaci pak svou práci podrobně anglicky popsali a navigovali spolužáky mezi jednotlivými lokacemi.

Oba projekty žáky velmi bavily. Vedle slovní zásoby a anglické gramatiky se zdokonalili i ve svých prezentačních dovednostech a týmové spolupráci.

That´s all Folks! 🐰🐷😉