Jak naučit žáky v programu Malování základní nástroje jako je štětec, úsečka, plechovka, krok zpět, či zoom? Pomocí vektorových obrázků snadno a zábavně 😀 

Při odhalování zakódovaných obrázků zapojíme nejen pečlivou práci s myší, ale také rozvoj informatického myšlení a neméně důležitou práci s vlastní chybou. 

Pomocí vektorových obrázků se žáci učí skládat celky z navazujících úseček. Počínaje od místa označeného šipkou postupují podle legendy pod mřížkou a postupně kreslí úsečky určené šipkou. Nejprve pomocí štětce, později pomocí úseček. Po vyplnění políček plechovkou s barvou je obrázek kompletní a nesmíme si jej zapomenout uložit do správné složky. 

Materiály pro vektorové i rastrové kódování naleznete volně dostupné na stránkách: https://www.informatikaprozs.cz/ 

Já jsem vyzkoušela pejska a rybu. 

U prvního obrázku jsme se naučili číst legendu, postupovat krok po kroku, použít štětec, plechovku, krok zpět a zoom. Postupně jsme objevili, že je výhodné značit si nějakým způsobem provedené kroky, abychom lépe našli případnou chybu ;). 

U druhého obrázku jsme použili úsečku. Žáci tak procvičili tahy myší i přesné kliknutí na požadované místo. Někteří objevili i další funkce v Malování a obrázky tak ještě vylepšili. 

Nakonec jsme vše společně prošli, zhodnotili a poradili si, na co se příště soustředit, co nám šlo a co naopak budeme muset ještě procvičit. 

Kdo byl rychlejší, zkusil si i rastrový obrázek, kde podle legendy vyplňoval daná políčka správnou barvou. Malinko jsme tak natrénovali na další hodinu kódování vánočních obrázků 🎄 

Malování jsme si ukázali i na interaktivním stole, kde jsme mohli obrázky malovat dotykovým perem. 

Těšíme se na vánoční kódování v Malování!