S programovacím prostředím MakeCode jsme se již seznámili při Hodině kódu. Dnes jsme se pustili do programování kapesního počítače Micro:bit. Na úvod jsme využili připravenou lekci Smiley Buttons na stránkách: https://makecode.microbit.org/

Žáci postupně naprogramovali Micro:bit tak, aby po stisku tlačítka A zobrazil veselý smajlík, po stisku tlačítka B smutný smajlík a při stisku obou tlačítek krátkou animaci. Program stáhli a nahráli do Micro:bita.

A protože nám po Vánocích sníh trošku zmizel, dalším úkolem bylo naprogramovat podobným způsobem tající sněhovou vločku. Tentokrát jsme využili nový příkaz „při zatřesení“ kdy se z vločky po zatřesení stala kapka. Po stisku tlačítka B nám opět nasněžilo, na tlačítku A se objevila vločka.

Když už jsme se seznámili s Micro:bitem, seznámíme se i navzájem :), nebo alespoň představíme. Dalším úkolem bylo zobrazit pomocí Micro:bitu své jméno. Kromě možnosti „zobraz text“ jsme prozkoumali další možnosti, jak postupně písmena zobrazit. O originální nápady nebylo nouze. Na každé písmeno slova jsme například použili jiný příkaz.

A hráli jsme si dál.

Objevovat nové možnosti nás baví!